NOVI PLAYSON TURNIR - UKUPNO 80.000€!

Circus i Playson ti i u junu daju šansu za velike dobitke!

Playson globalni CashDays turnir je ponovo sa nama! Od četvrtka 01/06 u 02:01 do petka 09/06 u 01:59 možete se takmičiti i na globalnom Playson turniru! Ukupan nagradni fond je 80.000€!

1. Playson CashDays 80k je globalni turnir koji traje od 01/06/2023 u 02:01 i traje do petka 09/06/2023 u 01:59h

2. Ukupni garantovani globalni nagradni fond je 80.000 EUR.

3. Slot igre koje učestvuju u promociji CashDays:

Kvalifikacija za CashDays:

  • Minimalna vrednost spina kojim se igrač kvalifikuje za Cashdays je 0.20 EUR (u dinarskoj protivvrednosti, ulog mora biti veći od 23 RSD).
  • Računaju se samo spinovi odigrani u pravom novcu.
  • Ukupan rezultat se obračunava kroz zbir osvojenih poena u svim spinovima odigranim sa ulogom od 0.2 EUR i većim, na igrama koje učestvuju u promociji, u periodu trajanja promocije. Rang lista je prikazana u svakoj slot igri koja učestvuje u promociji.
  • Poeni se računaju za svaku odigranu rundu, gde svaki dobitak od 1 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) vredi 10 poena. Na primer, dobitak od 10 EUR iznosi 100 poena.

Informacije o nagradama:

  • Keš nagrade će biti automatski dodate na nalog igrača nakon završetka promocije. Potrebno je da nakon završetka turnira ponovo pokrenete Playson igru i odigrate jednu rundu sa minimalnim ulogom kako bi nagrada bila dodata na nalog.
  • Nagradni fond je izražen u EUR, a realizuje se u RSD. Iznosi su podložni fluktuacijama usled konverzije valuta.
  • Igrači registrovani na Circus-u imaju mogućnost učestvovanja u promociji u organizaciji Playson-a.
  • Circus i Playson kao organizatori zadržavaju pravo da u svakom trenutku, bez prethodne najave, privremeno ili u potpunosti prekinu ili promene aktuelnu promociju u celini ili jednim delom.
  • U slučaju sumnji na prevaru, zloupotrebu pravila aktuelne promocije ili tehničkih problema, kao i faktora koji su van nadležnosti organizatora, a mogu uticati na integritet i pravilno funkcionisanje promocije – organizator zadržava pravo da oduzme nagradu, kao i sve eventualne dobitke proistekle iz igre u kojoj se sumnja na zloupotrebu pravila promocije, bonusa ili prevare.
  • Ukoliko igrači preduzimaju strategije, ili na bilo koji način, po mišljenju Circus-a zloupotrebljavaju promociju, zadržavamo pravo da proglasimo turnir nevažećim u odnosu na igrača koji vrši zloupotrebu.