Šta je bonus novac?

Bonus novac je besplatan novac koji dobijš i koji se dodaje kreditu na tvom nalogu i omogućava ti da duže igraš ili da se duže kladiš.

Ovaj novac se ne može podići osim ako ne dostigneš vrednost od 100% odigravanja.

Kako se dobija bonus novac?

Na Circusbet.rs bonus možete osvojiti na nekoliko načina. Možete osvojiti bonus tako što ćete izvršiti prvu uplatu ili pozivanjem prijatelja da se registruje i igra na našem sajtu. Da biste saznali kako osvojiti neki od bonusa, molimo proverite naše aktuelne promocije

Kako se koristi bonus novac?

Kada igraš igre ili postavljaš opklade, prvo će se upotrebiti novac koji se može podići, a zatim bonus novac. Možeš ulagati i dobijati bonus novac, ali ga ne možeš odmah podići. Da bi se bonus novac pretvorio u novac koji se može podići, moraš dostići vrednost od 100% odigravanja.

Šta je odigravanje?

Odigravanje je broj puta koji treba da uložiš bonus novac da bi se pretvorio u novac koji se može podići. Ovo zavisi od tipa igre koju igraš:

  • Slot igre ili klađenje (min. kvota od 1,60): odigravanje od 30 puta
  • Stone igre (rulet, blackjack, video poker..): odigravanje od 90 puta

Kada uložiš iznos bonusa 30 ili 90 puta, ispunio si 100% odigravanja. Tada možeš podići bonus novac, jer je već pretvoren u novac koji se može podići.

Da bi se postiglo odigravanje, važno je da zbir tvojih uloga bude 30 ili 90 puta vrednost početnog iznosa bonusa. Možeš igrati i sa novcem koji se može podići i sa bonus novcem na bilo kojoj slot igri.

Na primer: Dobio si bonus od 500 RSD. Ovo je bonus novac. Da bi se pretvorio u novac koji se može podići, moraš ga ulagati na slot igrama ili postaviti opkladu.

U praksi to izgleda ovako: 500 RSD (iznos bonusa koji si dobio) x 30 (odigravanja) = 15.000 RSD uloga

  • Kada zbir tvog uloga bude = 5.000 RSD, dostigao si 33% odigravanja
  • Kada zbir tvog uloga bude = 7.500 RSD, dostigao si 50% odigravanja

Gde mogu da proverim status odigravanja?

Na stranicama “evidencija bonusa” i “bonus i freebet” možeš videti procente odigravanja koje si postigao kada god poželiš. Kada dostigneš 100%, dostupan bonus novac se pretvara u novac koji se može podići. Status bonus novca će se promeniti u “Konvertovan u novac koji se može isplatiti”.

Dostupan bonus novac, kako je naglašeno u evidenciji bonusa, će se promeniti u skladu sa tvojim dobicima i gubicima na igrama kada koristiš bonus novac za igru. Znači, dostupan bonus novac može biti veći ili manji od početnog bonusa. Dobici od igara biće dodati direktno na saldo naloga. Gubici na igrama za koje si upotrebio bonus novac će biti oduzeti od dostupnog bonus novca.

Ukoliko izgubiš, dostupan bonus novac može pasti na nulu. U tom slučaju nema više novca u igri, a status bonusa će biti označen kao izgubljen. U slučaju da još uvek ima igara u toku, čak i kada bonus novac iznosi nula, ovaj novac će zadržati status bonus novca koji se ne može podići.

Šta će se desiti u slučaju isplate?

Bonus novac je besplatan kredit koji, naravno, podleže određenim uslovima pre nego što može biti podignut. Konkretno ovaj određeni uslov nalaže da odigravanje mora biti postignuto u potpunosti (100%) pre nego što se može uopšte uzeti u obzir njegovo podizanje. Kada se zahteva podizanje novca, to podizanje novca se po definiciji odnosi na novac koji se može podići. Bonus novac dostupan u vreme podizanja će biti otkazan. U ovom slučaju, nema više novca u igri i status bonusa će biti naznačen kao otkazan. U slučaju da i dalje ima igara u toku, čak i ako dostupan bonus novac iznosi nula, ovaj novac će zadržati status bonus novca.

Da rezimiramo, ukoliko se zahteva podizanje novca (koji se može podići), dostupan bonus novac je otkazan i pada na 0 RSD.

Na primer:
Saldo naloga (novac koji se može podići + bonus novac) je 7.500 RSD, uključujući 500 RSD bonus novca. Ukoliko zatražite podizanje 5.000 RSD, to znači sledeće:
7.500 RSD (saldo naloga)
– 5.000 RSD (podignut iznos)
– 500 RSD (otkazan iznos bonus novca)
------------------------------------
= 2.000 RSD (novi saldo naloga)

Kako bi saznao više o bonus novcu, pogledaj naše Bonus odredbe i uslove